Vi er certificeret...

Vi har 5 ISO certificeringer og en ISAE erklæring

ISO 14001 | ISO 27001 | ISO 9001 | ISO 27701 | ISO 45001

International Organization for Standardization

Vi arbejder ud fra ISO-standarder

Det er helt essentielt for os, at vi står til mål for vores miljømæssige forpligtelser. Derfor arbejder vi også ud fra ISO-standarder og er selv ISO-certificerede. Vores ISO-certificeringer er et vigtigt redskab i vores hverdag. De hjælper os bl.a. med at fastlægge miljøpolitik og miljømål, og bestemme hvordan vi gennemfører nødvendige kontroller og opstiller klare mål. Dette så vi løbende kan forbedre vores miljøpræstationer. Det er desuden en del af vores introforløb for nye medarbejdere, at vi oplærer i standarderne, så alle hos EasyRecycle er klædt på til opgaven.

Miljøledelse

ISO 14001

Informationssikkerhed

ISO 27001

Kvalitetsledelse

ISO 9001

Udvidelse af 27001

ISO 27701

Arbejdsmiljø

ISO 45001

International Standard for Assurance Engagements

ISAE 3000 type II erklæring

ISAE er en forkortelse for ”International Standard for Assurance Engagements” og refererer til en officiel revisionsstandard. ISAE-type II auditerer effektiviteten af de kontroller, der er implementeret i en virksomhed.

Hvert år gennemgår en uvildig revisor EasyRecycle med det formål at udarbejde en ISAE 3000 type II erklæring, som kontrollerer overholdelse af GDPR og databehandleraftaler. En vurdering fra en uvildig revisor sikrer en høj grad af sikkerhed for vores interne kontroller.

Revisionserklæringer som ISAE 3000 udgør et håndgribeligt bevis på, at vi holder os opdaterede med lovgivningen. Certificeringen blåstempler vores egenkontrol for kvalitet, drift, sikkerhed, beredskab, kompetencer samt processer. Det betyder, at I som kunde kan være helt tryg ved vores processer, kvalitetsfokus samt overholdelse af nuværende og fremtidige krav.

Image

MÅL NR. 12 - ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

FN's verdensmål

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Landbruget er den største forbruger af vand på verdensplan, og kunstig vanding står nu for ca. 70 procent af alt forbrug af ferskvand beregnet til menneskeligt brug.

Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål. At tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald er også vigtigt. Det samme er støtte til udviklingslande så de kan bevæge sig i en retning af mere bæredygtige forbrugsmønstre inden 2030.

En stor del af verdens befolkning forbruger alt for lidt til at opfylde deres grundlæggende behov. En halvering af det globale madspild per indbygger på forhandler- og forbrugerniveau er vigtigt for at skabe mere effektive produktionsmetoder og forsyningskæder. Det kan forbedre fødevaresikkerheden og skubbe os i retning af en mere ressourceeffektiv økonomi.

Ansvarligt forbrug og produktion er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

- FN's verdensmål nr. 12

FN's verdensmål FN's verdensmål